Oferta

Nasze usługi:

 • Montaż instalacji elektrycznych na nowych budynkach
 • Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach zamieszkałych
 • Instalacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
 • Produkcja rozdzielnic elektrycznych
 • Modernizacja tablic elektrycznych
 • Instalacje alarmowe i monitoring
 • Instalacje domofonowe i video-domofonowe
 • Instalacje odgromowe
 • Pomiary instalacji elektrycznej
 • Podłączenia kuchni elektrycznej
 • Kosztorysy